از همراهی و اعتماد شما صمیمانه سپاسگزاریم
قبل از رفتن مامور پست اقلام داخل جعبه بررسی شود در صورت کم بودن اقلام مرسوله به مامور پست عودت داده شود در غیر این صورت مسئولیت به عهد شخص تحویل گیرنده می باشد.